Här gör Klasen en Michel Jackson, efter assisten

Svensk-succé i Schweiz. Stjärnorna öser in poäng