Barn begravdes i sand under olycka

11 förskolebarn dödades och begravdes i sand i en tragisk olycka