Gör det förbjudna på biblioteket

Äter högt på biblioteket – får folk att reagera