Kranbil nära att välta

Kranbil riskerade att välta – flera gator spärrades av