Justitieministern: ”Lagen är helt otillräcklig”

Antalet gromningfall, alltså att i sexuellt syfte ta kontakt med ett barn, har ökat de senaste åren. Endast fem av 617 anmälda fall har lett till åtal sen 2009. Dessutom var det bara 16 procent av anmälningarna som över huvud taget uppfyllde kriterierna för brott.