Efter 2000 år - Kina slopar saltmonopolet

Efter cirka 2000 år. Nu slopar kina det statliga monopolet på salt. 2017 väntas de nya reglerna träda i kraft och bryta monopolet som har sina rötter i kinas kejsardynastier.