Trafiken är igång - men fortfarande kaos

Efter tågstoppet är trafiken igång igen - men med stora förseningar