"De letade efter en syndabock"

Yaras rektor Johan Johansson knäcktes av att ensam pekas ut som ansvarig för bristerna. Han skadade sig själv och vårdas för svåra hjärnskador.