En gul fantom - OS nya maskot

Den gula varelsen symboliserar alla djur i Brasilien. Vad tycker du om vålnaden?