Rummet rökfylls – och stoppar tjuven

Brottscentralen testar dimkanonen, ett inbrottslarm som förblindar tjuven.