Det ryska stridsplanet gör livsfarlig manöver mot norskt plan

Nu släpper norska försvaret nya bilder från när det ryska stridsplanet SU-34 i slutet av oktober provocerade det norska försvaret.
På filmen syns hur det ryska planet plötsligt tränger sig in framför det norska F16-planet.