”En slags terrorhandling”

Ett bombdåd i Malmö har orsakat stora skador. Oisín Cantwell: Det är ett angrepp på oss alla