"Det är en väldigt svag regering"

Malvina Britts rapporterar direkt från Riksdagen