Här adopterar hunden tigerungarna

Diar dem som om de vore hennes