Tv inifrån Breivik-rättegången

Här berättar han om förberedelserna