Hör favoritlåten – då börjar hunden sjunga

Hör låten från favoritfilmen – då börjar Oakley sjunga