Plötslig invasion – från publiken

”Vi skulle aldrig våga det här i Sverige”