Deras dyk räddade 2-årige Robins liv

Fastspänd i botten av Fyrisån