Lärarna tränas i att hantera skjutvapen

Man vill förhindra framtida skolskjutningar