Göran Hägglund om invandringen

Göran Hägglund om den svenska integrationspolitiken. ”Viktigt att vi ger skyddsbehövande hjälp och att det finns ett stöd hos svenska folket”.