”Historieätarna är
kinky på ny nivå”

”Krökandet är försvarbart”. Här står det romantiska i vägen för det som faktiskt händer