Brynäsbossens sågning av Anrell

Sundlövs hån mot 'experten'