En livsfarlig parkering

Att parkera på samma sätt som denna bilförare kan sluta riktigt illa...