Försvunna QZ8501 - "Föremål sedda i havet"

Indonesiska tjänstemän uppger att australienska flygplan sett föremål som kan vara spår av QZ8501. Men det är än så länge oklart vad föremålen är.