Laul Talking

Gäster: Simon Bank, Erik Niva och Niva Junior