”Det är väldigt ovanligt att vädret påverkar så flygplan störtar”

"Landningsförsök på vattnet verkar mindre troligt"