Här förs offren från Air Asia planet i land

Hårda vindar försvårar sökarbetet i Javasjön