Vid sidan av Lagerbäck är alla populister

Bank: ”Finns mycket jag har svårt för…”