STHLM Panda: Hur blir man bemött som tiggare? Extramaterial 1

STHLM Panda, socialt experiment: Reportern klär ut sig till tiggare – se hur han blir bemött ute på stan.
Extramaterial 1: Det chockerande resultatet. Så förnedrande behandlas tiggaren.