Osannolik show – av norsk 14-åring

Lurar fyra motståndare i en dragning