Löfven: ”Hon var en stor skådespelare”

Stefan Löfven: ”Jag beklagar naturligtvis att Antita Ekberg har gått bort”