Hör röster från manifestationen i Paris

Uppemot en miljon människor deltog i söndagens frihetsmarsch i Paris.