Deltagaren skapar missnöje direkt i Farmen

Klagar på lukten, sängarna och städningen