Quick-skandalen blåser upp på nytt

Christer van Der Kwast sågar Dan Josefsson