Påven: "Vi ska inte föröka oss som kaniner"

Katolska kyrkan är fortfarande emot preventivmedel, men trots det uttalade sig påven att "Vi ska inte föröka oss som kaniner".