Detaljen du missade i "Vänner"

Den lilla detaljen i "Vänner" förklarar luckorna i storserien.