Katt räddade spädbarn

En katt räddade livet på ett spädbarn som lämnats i ett kallt trapphus. Barnet klarade sig utan skador och katten hyllas nu som hjälte