Motorcyklisten är en hårsmån från döden

”Man ryggar tillbaka när man ser det”