”Det är förödande för Folkpartiet”

Lena Mellin förklarar Folkpartiets låga stöd