”Flera ubåtar kränkte Sverige”

Biträdande insatsledaren Anders Grenstad kommenterar nya uppgifterna