Komikerns knäppa kamelbild – topless i Israel

”Ett innovativt sätt att mäkla fred”