Ellen läxar upp Frida på Boom

Ellen Bergström svängde förbi Boom och läxade upp Reporter-Frida