Nu återvänder Kobanes invånare - till en stad i ruiner

Efter IS belägring av Kobane så återvänder nu många till staden.