"Det är blandade känslor"

Christer Holmqvist, mannens advokat i Yara-fallet, om domen och det sexåriga fängelsestraffet.