Filmkameran fångar grannbråket

Grannarna bråkar då hämtar mannen en kniv