”Det finns brister på olika punkter i socialtjänstens handläggning”

Ingrid Andersson, inspektör på socialtjänstenheten på Inspektionen för vård och omsorg (IVO), om utredningen som gjorts gällande hanteringen av fallet Yara: ”Vi har kommit fram till att det finns brister på olika punkter i socialnämndens handläggning, dels när det gäller utredningen av flickan och dels när det gäller utredningen av familjen hon skulle bo hos. Vi har även påtalat brister när det gäller hur man har hanterat inkommande barnavårdsanmälningar eller orosanmälningar.”.