Vart femte självmord kopplas till arbetslöshet

Kopplingen är starkare än vad man tidigare har trott, visar en ny studie