Misshandlade kvinnor nekas ersättning från försäkringsbolagen

Misshandlade kvinnor nekas ersättning från försäkringsbolagen