Så ska nyanlända snabbare få jobb

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) om att nyanlända snabbare ska få jobb: ”Utnyttja kompetensen som många nyanlända har med sig och ge en kompletterande svenskutbildning”.