Han snor tillbaka stöldgodset

Se den misslyckade stölden och tjuvarnas flykt